sâmbătă, 19 iulie 2014

CV-ul lui Tata


                                         În toate furtunile vieţii, iată cum se prezintă ,,CV-ul" Tatălui nostru din cer:

   Ocupaţia principală: Creator- ,,La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul" Geneza 1:1

 Funcţia ocupată în Univers în trecut, prezent şi în veşnicie:
 Creator, Rege, Lider,  Cârmuitor, Răscumpărător, Părinte, Judecător.

,,Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe! Norii şi negura Îl înconjoara, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
Înaintea Lui merge focul şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură.
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ." Psalmul 97:1-5.


     Experienţă nelimitată în:

   Pază şi protecţie: ,,El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi" Psalmul 97:10.

   Veghe: ,,Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus?
El Îsi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ" Psalmul 113:5-6.

    Construcţii şi restaurări: ,,  Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc" Psalmul 127:1.
    ,,Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile" Osea 6:1.
   ,,Căci Domnul răscumpără pe Iacov şi-l izbăveşte din mâna unuia mai tare decât el" Ieremia 31:11
   ,,El va răscumpara pe Israel din toate nelegiuirile lui" Psalmul 130:8.

    Rezolvarea problemelor imposibile: ,,El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr" Iov 9:10.
 ,,Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou; pe cine-l închide El, nimeni nu-l va scăpa" Iov 12:14.
 ,,Căci - lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere - Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcătului, pe însusi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului..." 
Romani 8:3.

    Psihoterapie: ,,Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă" 1 Corinteni 1:5.
Sunt încredinţat că Acela care a început în voi aceasta bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos" Filipeni 1:6.

    Vindecări: ,,...căci Eu sunt Domnul care te vindecă" Exod 15:26.
  ,,El îţi vindecă toate bolile tale" Psalmul 103:3. 
 ,,Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie" Ieremia 33:6.

   Învăţare şi instruire: ,,Eu - zice Domnul - te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta"
Psalmul 32:8.

   Împlinirea nevoilor emoţionale: ,,Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimante" Ioan 14:27.
                                    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu